Projekt Noll drar fördel av de kombinerade styrkorna hos Amazon och olika varumärken för att få ner antalet förfalskningar till noll

Automatiska skyddsfunktioner

Automatiska skyddsfunktioner baserade på Amazons maskininlärning, söker fortlöpande igenom våra butiker och tar bort misstänkta förfalskningar i förebyggande syfte. Olika märken förser oss med viktiga datapunkter om sig själva (som varumärken, logotyper osv.) och vi söker igenom över fem miljarder dagliga försök att uppdatera produktposter för att leta efter misstänkta förfalskningar.

Borttagning av förfalskad självbetjäning

Märken behöver inte längre kontakta oss för borttagning av förfalskade produktposter från våra butiker. Istället har de fått en helt ny möjlighet att göra det själva med hjälp av vårt nya självbetjäningsverktyg. Vi använder också de här uppgifterna för att stärka våra automatiska skyddsfunktioner för att bättre kunna fånga upp potentiella förfalskade produktposter i förebyggande syfte i framtiden.

Produktserialisering

(Ännu inte tillgängligt i Sverige)

Vid produktserialisering använder ett märke en unik kod för varje enhet som de tillverkar för en registrerad produkt. Detta medför att Amazon kan skanna och bekräfta äktheten hos var och en av dessa produkter som kan köpas i Amazons butiker. Med den här tjänsten kan vi upptäcka och stoppa förfalskning för varje produktenhet innan den når kunden.
Läs de senaste uppdateringarna om Projekt Noll i vårt officiella blogginlägg eller gå till Vanliga frågor .

Behörighetskrav

Steg 1

Ditt varumärke måste vara registrerat i Amazon Brand Registry och vara registrerat som ett varumärke hos en offentlig registreringsmyndighet.

Steg 2

  • Vara innehavaren av varumärkesrättigheterna.
  • Ha ett Amazon-konto med åtkomst till Brand Registry.
  • Ha lämnat in rapporter om potentiella intrång med en godkännandegrad på minst 90 % under de senaste sex månaderna.
Om du vill kontrollera om du är behörig, loggar du in med det Amazon-konto som du har kopplat till Brand Registry.
Obs! För att förhindra missbruk av våra verktyg har Amazon rätt att utvärdera ytterligare faktorer för att fastställa en användares behörighet.
© 2021, Amazon Services LLC.