Varumärkesskyddsrapport

Amazon strävar efter att vara världens mest kundcentrerade företag, där människor kan hitta och upptäcka bredast möjliga utbud av autentiska varor. Idag betjänar vi och våra miljontals försäljningspartner – de allra flesta små och medelstora företag – hundratals miljoner kunder över hela världen.

Vi är stolta över att hjälpa dessa småföretag växa och skapa hundratusentals nya jobb i sina lokala samhällen. Vi arbetar hårt för att förtjäna och upprätthålla kundernas förtroende och förbjuder strikt försäljning av förfalskade produkter. Vi arbetar ständigt med att hitta nya sätt att upptäcka och förhindra att förfalskade produkter når våra kunder.

Läs vår fullständiga rapport om du vill veta mer om våra senaste innovationer.

Våra senaste innovationer

Omfattande proaktiva kontroller

Genom våra fortsatta investeringar i avancerad maskininlärningsteknik har vi förbättrat våra proaktiva kontroller samt automatiserat och skalat upp våra system för skydd av immateriella rättigheter och upptäckt av förfalskningar. Dessa system används kontinuerligt under varje steg i processen – från det ögonblick då någon försöker registrera ett nytt säljkonto, skapa en produktpost och uppdatera en produktpost. Vår gedigna verifiering av säljare, som bland annat innebär att vi kan träffa potentiella säljare enskilt via videochatt, tillsammans med fortsatta framsteg i vår maskininlärningsbaserade detektering, hindrar oseriösa aktörer från att ens försöka skapa nya säljkonton på Amazon.

Effektiva verktyg för varumärken

Amazon har arbetat tillsammans med United States Patent and Trademark Office (USPTO) i många år för att förhindra bedrägeri och oegentligheter i varumärkessystemet. Under 2022 fortsatte vi att utöka vårt samarbete med USPTO. Amazon tar emot och agerar direkt på information från USPTO som gäller registreringsstatus och parter som har varit föremål för sanktioner från USPTO, inklusive jurister som har blockerats av USPTO. Detta för att säkerställa att bedrägliga varumärkesansökningar och -registreringar inte används för registrering i Brand Registry. Vi använder denna information för att ta bort falska och på annat sätt oseriösa varumärken samt för att dela med oss av tendenser i vår butik till USPTO. Detta underlättar deras undersökning av potentiella bedrägerier som begås av sökande och registranter.

Vi håller oseriösa aktörer ansvariga

Vi har utökat vårt arbete med den amerikanska tullmyndigheten, U.S. Customs and Border Protection (CBP), för att utbyta information. År 2022 tillhandahöll Amazon information till CBP om bekräftade förfalskare och CBP tillhandahöll information till Amazon som gjorde att vi kunde stoppa förfalskade varor som var på väg ut i vårt leveransnätverk och ta bort produktposter som utgjorde intrång från vår butik. Vi bedriver liknande program tillsammans med tullmyndigheter över hela världen. Vi är motiverade att fortsätta dessa partnerskap med tullmyndigheter för att påskynda insatserna gällande produkter, erbjuda bättre stöd till brottsbekämpande myndigheter och ge kunderna bättre skydd. Dessa partnerskap hindrar förfalskningar från att nå Amazons kunder och förhindrar att produkter korsar gränser och hamnar i inhemska leveranskedjor för att sedan säljas via återförsäljare eller butiker.

Den globala effekten av varumärkesskydd

Brand Registry lanserades 2017 och har expanderat globalt till USA, Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, Egypten, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Japan, Mexiko, Nederländerna, Polen, Saudiarabien, Singapore, Spanien, Sverige, Turkiet, Förenade Arabemiraten och Förenade Kungariket. Vi förnyar oss och expanderar kontinuerligt till nya marknader för att kunna erbjuda våra varumärken ännu bättre service. 2022 nådde vi ett antal milstolpar, bland annat tack vare de över 1,2 miljoner USD som har investerats och de över 15 000 Amazon-anställda som hjälper till att skydda våra butiker över hela världen.
ÖVER

35 %

färre giltiga meddelanden om intrång inlämnade av varumärken i Brand Registry
ÖVER

8 miljarder

dagliga försök till ändringar på produktinformationssidor identifierades av Amazons automatiserade teknik som upptäcker tecken på potentiellt bedräglig användning.
ÖVER

800 000

Försök av oseriösa aktörer att skapa nya säljkonton har stoppats.
ÖVER

99 %

av alla blockerade eller borttagna produktposter upptäcktes i våra proaktiva kontroller, innan ett varumärke ens hann upptäcka och rapportera det. Dessa produktposter misstänktes vara bedrägerier, intrång, förfalskningar eller i riskzonen för andra typer av bedräglig användning.
ÖVER

6M

förfalskade artiklar identifierades, beslagtogs och bortskaffades på lämpligt sätt, så att de helt försvann från distributionskedjan.ÖVER

1 300

Amazon stoppade mer än 1 300 brottslingar genom rättsprocesser och väckande av åtal.

Vi stoppar förfalskningsnätverk över hela världen

Förutom att stoppa förfalskare genom civilmål samarbetar Amazon CCU med brottsbekämpande myndigheter avseende gemensamma verkställighetsåtgärder och gripanden över hela världen. Det innefattar bland annat att vidta åtgärder mot oseriösa aktörer, leverantörer, logistikföretag, influencers på sociala medier och leverantörer som utfärdar falska fakturor. Åtgärder 2022:
  • Amazon delade information med flera byråer för offentlig säkerhet i Kina, vilket hjälpte de brottsbekämpande myndigheterna att göra räder mot förfalskningsverksamhet i flera provinser, beslagta mer än 240 000 förfalskade artiklar och splittra tre stora förfalskningsnätverk.
  • Tysklands brottsbekämpande myndigheter använde information från Amazon för att agera mot nio misstänkta medlemmar i en tysk liga som förfalskade bläck och toner till skrivare och som försökte lura kunder genom att sälja förfalskade tonerkassetter som marknadsfördes som äkta produkter.
  • Amazon tillhandahöll stöd till åtgärder mot varumärkesförfalskning som vidtogs av Londonpolisens enhet för immaterialrättsbrott (Police Intellectual Property Crime Unit, PIPCU). Amazon CCU samarbetade med British Phonographic Industry (BPI) för att tillhandahålla detaljerad information till Londonpolisen om en storskalig verksamhet med förfalskade cd-skivor. PIPCU:s åtgärder, som innefattade räder på tre olika platser, ledde till att mer än 32 000 förfalskade cd-skivor hittades.
FRAMGÅNGSHISTORIER

Registrera ditt varumärke idag

Kom igång med Brand Registry

Läs om behörighetskraven och hur du kan börja registreringen.
© 2023, Amazon Services LLC.